Eu4ya, czyli ładny kwiatek…

Gazeta Ubezpieczeniowa – poniedziałek, 20 stycznia 2014 08:01

„Na początku grudnia ub.r. dostałam mail od Czytelniczki z prośbą o pomoc. Pani Beata zarzuciła nieuczciwość pośrednikowi z firmy Eu4ya. Jej interwencje w Generali nie odnosiły skutku. Nasza Czytelniczka była w coraz gorszym stanie psychicznym, gdyż chodziło o niebagatelną kwotę.

Feralną umowę zawarłam w marcu – pisała pani Beata. Nieuczciwy agent Eu4ya Krzysztof Gardas wraz z kolegą panem Łopadczakiem zaproponowali mi tzw. oszczędzanie w obligacjach z gwarancją 8% w skali roku. Okazało się, że jest to polisa ze składką roczną obowiązkową 30 tys. zł. O tym zapomnieli mi powiedzieć, a także o tym, że niezapłacenie kolejnej składki skutkuje utratą prawie całej składki. Jak do tego doszłam, było już za późno, bo minął miesiąc od podpisania umowy.

To moja głupota oczywiście. Na likwidację III filaru w ING też mnie naciągnęli. Mistrzowie w swojej dziedzinie. W maju napisałam do Generali o rozwiązanie tej umowy, ale otrzymałam negatywną odpowiedź, bo termin minął.

Do Generali nie można się dodzwonić. Jak już recepcja odbierze, to Pani M. już nie. Na maile odpisują po 30 dniach. Jest już grudzień, a w marcu minie rok i jeśli nie wpłacę pieniędzy, stracę 98% wpłaty z 30 000 zł! Serdecznie Pani dziękuję za pomoc. Jeśli uda się coś zdziałać, będę Pani dozgonnie wdzięczna. Zastanawiam się też, czy oddanie sprawy do sądu ma jakiś sens?
Pozdrawiam, Pani B.
Szanowna Pani – odpisałam natychmiast. Dziękuję za zaufanie do mnie osobiście i „Gazety Ubezpieczeniowej”. Prześlę Pani maila do rzecznika prasowego Generali Pana red. Pawła Wróbla, który zawsze stara się pomóc w trudnych sytuacjach, z prośbą o prześwietlenie sprawy i odpowiedź zgodnie z prawem prasowym. Proszę być dobrej myśli. Może na Święta Gwiazdka przyniesie Pani Dobrą Nowinę?
Z poważaniem dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

Niestety, nie był to okres dobry do wszelkiej, oprócz świątecznej, korespondencji – dni wolne krzyżowały się jedne z drugimi. Po ponownej interwencji u red. Wrobla otrzymałam informację, że stosowne pismo zostało wysłane do pośrednika, czyli Ey4ya, i towarzystwo ciągle czeka na odpowiedź. Minął miesiąc. Aby nie tracić dalej czasu, 7 stycznia 2014 r. zwróciłam się o pomoc do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. I oto co tego samego dnia napisała do mnie Małgorzata W.:
Szanowna Pani Bożeno,
Niestety tego typu skargi trafiają również do BRU. Wydaje się, iż jest to typowy przykład tzw. mis-sellingu, gdzie pośrednik doradził konsumentce zainwestowanie pieniędzy w ramach umowy, która nie odpowiadała jej oczekiwaniom. Tego typu sytuacje nie tylko budzą wątpliwości etyczne, mogą też rodzić odpowiedzialność karną m.in. za popełnienie przestępstwa oszustwa. Wielu konsumentów znajdujących się w takich sytuacjach zgłasza zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez pośrednika finansowego. Jeżeli zgłoszeń jest więcej niż jedno, sprawa może wydawać się oczywista. Jest to wtedy bezwzględny sygnał dla zakładu ubezpieczeń, że zawarcie umowy nie odbyło się w ramach dobrze pojętego konsensusu stron.

Niewątpliwie w podobnych sprawach bardzo wiele zależy od samego zakładu ubezpieczeń oraz od tego, czy jego intencją jest zachowanie dobrego imienia. Wielu ubezpieczycieli, w sytuacji skarg z zakresu mis-sellingu, prowadzi niezwykle wnikliwe postępowania wewnętrzne, które mają wyeliminować nie tylko nieetycznych pośredników, ale również skutki ich działań. Czasem jednak chęć zysku jest tak duża, że nawet tragedie ludzkie nie są w stanie skłonić ubezpieczycieli do refleksji. W takiej sytuacji nie należy bać się sądów. Mimo iż postępowania sądowe trwają długo, to jednak ta droga jest najskuteczniejsza, jeżeli oszukany klient chce odzyskać swoje pieniądze…

…Dodam tylko, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu następuje poprzez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie i wygasa z upływem roku od jego wykrycia.”

Link do całego artykułu :

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50416:eu4ya-czyli-adny-kwiatek&catid=74&Itemid=124