1. SUKCESJA MAJĄTKOWA W FIRMIE I W RODZINIE

1.1 Sukcesja majątkowa w firmie

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem w spółce osobowej lub kapitałowej musisz znać odpowiedzi na poniższe pytania.

 • Czy gdyby mnie zabrakło, moja firma będzie dalej istnieć ? Czy można ją dziedziczyć ?
 • Jakie zobowiązania będą natychmiast wymagalne ?
 • W jakiej sytuacji finansowej znalazłaby się moja rodzina ?
 • Kto po mnie dziedziczy i czy jest w stanie prowadzić firmę ?
 • Jakie konsekwencje prawne i finansowe może spowodować śmierć wspólnika ?
 • Czy znam wszystkie osoby, które będą dziedziczyć po śmierci wspólnika i jaki to będzie miało wpływ na prowadzenie Firmy ?
 • Czy jestem przygotowany na ewentualną spłatę dla jego rodziny ?
 • Czy chcę pracować do końca życia ? A może rozważyć inne scenariusze ?

Sukcesja majątkowa w firmie jest ściśle powiązana z sukcesją w rodzinie.  Dotyczy to Ciebie i Twojego wspólnika. Zapoznaj się z pytaniami poniżej.

1.2 Sukcesja majątkowa w rodzinie

 • Jakie będą konsekwencje  prawne i następstwa finansowe po śmierci jednego z małżonków ?
 • Jakie byłyby konsekwencje dziedziczenia ustawowego ?
 • Czy masz małoletnie dzieci i wiesz jakie problemy proceduralne mogą wystąpić przy dziedziczeniu ?
 • Czy są zobowiązania typu kredyt hipoteczny ? Czy wiesz jak wygląda procedura po śmierci współkredytobiorcy ?
 • Czy w masie spadkowej byłyby rzeczy, które trudno podzielić ?
 • Czy mamy dzieci z poprzedniego związku ?
 • Czy wystąpi zachowek i w jakiej wysokości ?
 • Czy warto o tym wcześniej pomyśleć aby nic nas nie zaskoczyło ?

Jeżeli na którekolwiek pytanie nie znasz odpowiedzi lub masz wątpliwości, skontaktuj się ze mną.