W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oświadcza, że nie udzieliło pełnomocnictw do działania w swoim imieniu następującym podmiotom doradztwa finansowego:

 • Eu4ya
 • Warszawska Kancelaria Finansowa
 • Krakowska Kancelaria Finansowa
 • Gdańska Kancelaria Finansowa
 • Małopolskie Centrum Finansowe
 • Krakowskie Centrum Finansowe
 • Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską
 • Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • Mazowiecka Izba Finansowa
 • Centrum Logistyki Finansowej
 • Goldberg&Sons Spółka z o.o.

Wymienione podmioty nie są też partnerami strategicznymi Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej Avivy. Link do całości artykułu :

http://media.aviva.pl/pr/292086/ostrzezenie-dla-klientow-avivy