Szukając ofert ubezpieczenia najczęściej sugerujemy się wysokością składki i najchętniej wybieramy tę najniższą. Tymczasem przed podpisaniem umowy należy nie tylko porównywać koszty ubezpieczenia, ale przede wszystkim poznać wszystkie ważne szczegóły oferty, która najlepiej będzie odpowiadała naszym potrzebom. Wszystko, co dotyczy ubezpieczenia, znajduje się w OWU czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – zawierających uprawnienia i obowiązki wynikające z zawartej umowy.

Na co zwrócić uwagę czytając OWU ?

–         od kiedy zaczyna działać ochrona ubezpieczeniowa;

–         w jakim czasie mamy prawo odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji prawnych i zwrócenia składki;

–         po jakim czasie, w przypadku ubezpieczeń z inwestycją, przysługuje prawo do wykupu wartości polisy;

–         czy ochrona ubezpieczeniowa działa także poza granicami kraju z tytułu umowy na życie i ewentualnych umów dodatkowych(np. pobyt w szpitalu);

–         kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia;

–         co oznaczają w polisie definicje np. trwałe inwalidztwo, niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie;

–         czym może skutkować niepłacenie składek.

Bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu na życie jest wiek, ponieważ ma decydujące znaczenie przy obliczaniu wysokości składki. Im jesteśmy starsi, tym kwota będzie wyższa. Warto zatem o ubezpieczeniu pomyśleć jak najwcześniej, tak jak czynią to Europejczycy czy Amerykanie od wielu już lat. Kiedy jesteśmy młodzi to wskaźniki do wyliczenia składki są dla nas bardzo korzystne.

Kolejny krok to wybór wariantu ubezpieczenia. Czy tylko ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie na życie połączone z inwestycją (oparte na funduszu kapitałowym).

W pierwszym przypadku, mamy niższą składkę w początkowej fazie ubezpieczenia, która rośnie ze względu na wiek ubezpieczonego. Jeżeli nie dojdzie do wypłaty sumy ubezpieczenia na życie a ubezpieczony zrezygnuje z polisy – wówczas nie mamy możliwości odzyskania składek, ponieważ w całości pokryły koszty ubezpieczenia. Niezapłacenie składki w wymaganym okresie powoduje wygaśnięcie polisy, tym samym koniec ochrony ubezpieczeniowej.

Drugi przypadek – polisa z funduszem kapitałowym jest pozornie droższa, ale ma bardzo wiele dla nas korzyści:

–         składka może być w tej samej wysokości przez cały okres ubezpieczenia;

–         im dłużej trwa ubezpieczenie, tym większa część wpłaconych składek możliwa jest do zwrotu w razie rezygnacji z ubezpieczenia;

–         możliwość nieopłacenia składek i posiadanie ochrony ubezpieczeniowej (koszty ubezpieczenia potrącane są ze zgromadzonych w polisie środków).

Możemy się jeszcze zastanowić nad wyborem ubezpieczenia terminowego czy bezterminowego. Terminowe zawierane jest na określony czas np. na 15, 20 czy 25 lat i po upływie tego okresu umowa i ochrona ubezpieczeniowa się kończy. W przypadku ubezpieczenia bezterminowego sami decydujemy kiedy je zakończyć, bądź kontynuować je do końca życia.

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Państwu przy wyborze ubezpieczenia lub  zachęcą do podjęcia bardzo ważnej decyzji, jaką jest ubezpieczenie na życie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt.