„W 2012 roku Aviva utrzymała stabilną, mocną pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, opartą przede wszystkim na indywidualnych i grupowych polisach ze składką regularną. Zapewniają one szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – życia, zdrowia i dochodów, dając jednocześnie możliwość gromadzenia kapitału. Towarzystwo zebrało w ub. roku ponad 1,8 mld zł składki brutto.

W zeszłym roku Aviva wypłaciła blisko 50 tys. świadczeń po zajściu zdarzeń ubezpieczeniowych – łącznie ponad 210 mln zł. Najwyższa wypłata po śmierci osoby ubezpieczonej przekroczyła 900 tys. zł. Łączne wypłaty z tytułu poważnych zachorowań przekroczyły 24 mln zł – najczęściej dotyczą nowotworów złośliwych, zawału serca, udaru mózgu i zabiegów chirurgicznych na naczyniach wieńcowych.”

Więcej można zobaczyć na stronie :

http://inwestycje.pl/ubezpieczenia/Towarzystwa-ubezpieczeniowe-Aviva-w-2012-r-Stabilnosc-i-rozwoj;195014;0.html