Kapitał Dolnego Śląska – porady ekspertów.

Inwestowanie w fundusze to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów na lokowanie pieniędzy. Jakie ryzyko wiąże się z lokowaniem środków w instytucjach finansowych? Do kogo można się zwrócić o radę? Od czego zacząć?

– Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, czy będzie to wpłata jednorazowa czy regularna – mówi Zbigniew Kreli, certyfikowany europejski doradca finansowy. – Musimy też ustalić, jaki okres ma obejmować ta inwestycja, kiedy chcemy mieć dostęp do naszych pieniędzy, jakiej stopy zysku oczekujemy i jakie będziemy ponosić opłaty.
Opłaty w produktach inwestycyjnych są najczęściej związane z zakupem jednostek, administrowaniem i zarządzaniem nimi oraz opłaty likwidacyjne.
– Jeżeli firma sprzedaje wyłącznie fundusze „macierzyste”, należące wyłącznie do niej, występuje tylko jedna opłata za zarządzanie, uwzględniona przy wycenie jednostki – tłumaczy Zbigniew Kreli. – Inaczej jest w przypadku, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje również fundusze zewnętrzne. Wówczas dodatkowo pobierana jest opłata z naszego rachunku.
Trzeba także pamiętać o ostatniej opłacie, zwanej likwidacyjną lub za wykup, która związana jest z z rezygnacją z programu. Niekiedy jest ona pobierana kwotowo a czasem dodatkowo, jako procent zgromadzonych środków.
– Musimy wiedzieć, kiedy i w jakiej wysokości należności te są pobierane – mówi doradca finansowy.
Inwestując kierujemy się oczywiście chęcią zysku, dlatego powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: ile i w jakim czasie chcemy zarobić?
– Im większy potencjalny zysk, tym także większe ryzyko – przestrzega ekspert. – Do wyboru mamy rynek pieniężny, obligacje, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, fundusze inwestycyjne oraz akcje.

Niekiedy trudno jest samemu ocenić, gdzie oraz w co warto inwestować i jakie wiąże się z tym ryzyko. Skąd zatem czerpać informacje na temat możliwości inwestycyjnych?
– Przede wszystkim nie można kierować się reklamami i ulotkami. Dokumentem, z którym koniecznie musimy się zapoznać przy funduszach inwestycyjnych, jest prospekt informacyjny. Przy polisach inwestycyjnych to ogólne warunki ubezpieczenia, Regulamin UFK oraz tabela opłat – wylicza Zbigniew Kreli.
Możemy też skorzystać z pomocy doradców inwestycyjnych z licencją, których spis można znaleć tutaj lub doradców finansowych z certyfikatem (lista znajduje się tutaj).
– Przede wszystkim należy jednak przeczytać umowę oraz dokładnie ją przeanalizować, punkt po punkcie – zaznacza ekspert. – W przypadku inwestycji nie możemy sobie pozwolić na pośpiech i niedbalstwo. Chodzi przecież o nasze oszczędności.
Zbigniew Kreli jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFC oraz agentem ubezpieczeniowym z dwudziestoletnim stażem. Otrzymał honorowy tytuł „Ambasadora Kodeksu Etyki”, pełni także funkcję biegłego ds. ubezpieczeń i inwestycji.
www.DoradcaFinansowy.wroclaw.pl
Tel: 602 183 057